2019

Juni

Måndag  3.6 kl. 18.00 Bibel och bön.

Söndag  9.6 kl. 12.00 Gudstjänst. Kaj Kanto predikar. HHN. Förhandlingar efteråt.

27-30.6 Sommarkonferensen i Jakobstad.

Augusti

Måndagar kl. 18.00 Bibel och bön

23-24.8 Sensommarmöten. Talare, Patrik Hellström. Andra medverkande, Kaj Kanto,                             Husbandet, Wörship, solister m.m. Servering efter varje möte. Närmare info                                 senare.