2020

Mars

Söndag 15.3 kl. 12.00 Möte med Ingmar Rönn.

Juni

Söndag 14.6 kl. 12.00 Årsmöte. Predikan, Kaj Kanto. Förhandlingar.

Augusti

Söndag 9.8  kl. 13.00 Gudstjänst. Harry Blomberg predikar. Nattvard.

Söndag 16.8 kl. 14.00 Dragspelsgruppen Tro, Hopp o Kärlek och S-E Syrén. Musik, sång o tal.                                       Servering.

Tisdag 25.8 kl. 18.00 Bibel och bön.

Söndag 30.8 kl. 12.00 Gudstjänst. "Den Helige Andes ledning och bönesvar". S-E Syrén m.fl.

September

Tisdag 1.9 kl. 18.00 Bibel och bön.

Tisdag 8.9 kl. 18.00 Bibel och bön.

Söndag 13.9 kl. 12.00 Gudstjänst. Kaj Kanto predikar. Nattvard.

Måndag 14.9 kl. 18.00 Regionbön i Betel, Oravais.

Söndag 20.9 kl. 12.00 Gudstjänst. Ingmar Rönn predikar.

Tisdag 22.9 kl. 18.00 Bibel och bön hos Roland Granholm på Västerö.