2019

Februari

Söndag 3.2 kl. 11.00 Söndax.

Söndag 3.2 kl. 12.00 Bibelsamtal och bön.

Lördag 9.2 kl. 10.00 Brunch. Pris: 6,-.  Gäster: S-E och Siv Syrén tema: Bön. (Susanne Wik                           som var annonserad har förhinder)

Anmälan senast 7.2 till Judith, 044-2757799 el Berit, 050-5506460, 06-3456206

Söndag 10.02. kl. 11.00 Söndax

Måndag 11.12 kl. 18.00 Bibelsamtal och bön.

Söndag 17.02. kl. 11.00 Möte med missionär Maria Holmberg som talar och visar bilder.

Tisdag 19.02  kl. 13.00 Regionbön i Vörå frikyrka.

Söndag 24.02 kl. 11.00 Söndax

Mars

Söndag 3.3 kl. 14.00 Dragspelsgruppen Tro, Hopp, Kärlek. Sven-Erik Syrén. Servering.

Söndag 31.3 kl. 12.00 Gudstjänst med Kaj Kanto. Efteråt Särkimo fria församling rf:s årsmöte.