2020

Mars

Söndag 15.3 kl. 12.00 Möte med Ingmar Rönn.

Juni

Söndag 14.6 kl. 12.00 Årsmöte. Predikan, Kaj Kanto. Förhandlingar.