2021

OBS! Vi följer rådande rekommendationer/restriktioner angående corona. Munskydd, håller ordentliga avstånd och har god handhygien.

 

Augusti

(Söndag 15.8 kl. 12.00 Möte med Hasse o vänner. Vittnesbörd, sång o musik, lovsång samt                                    förbön. Servering. Välkommen med! )?

                             Mötet inhiberat!

September

Söndag 12.9  kl. 12.00 Församlingsmöte. Kaj Kanto predikar. Efteråt förhandlingar. Servering.

Torsdag 23.9  kl. 14.00 Regionbön i Saron, Oxkangar.

Tisdag  28.9  kl. 18.00 Bibel och bön.

Oktober

1-3.10 Möten med Ingemar Helmner och team i Vörå

Fredag 1.10  kl. 19.00 i Vörå frikyrka

Lördag  2.10  kl. 15.00 i Vörå frikyrka

Lördag  2.10  kl. 19.00 i Vörå ev. luth. kyrka

Söndag 3.10  kl. 10.00 i Vörå ev. luth. kyrka