2022

Rekommendationer: Munskydd, vi håller avstånd och har god handhygien.

                       

Söndag 22.5 kl. 12.00 Möte med Gideoniterna. Predikan, Peter Nylund. Sång, Lars Edberg.                                           Joe Björkgren.

Tisdag 24.5 kl. 18.00 Bibel och bön.

Torsdag 26.5 kl. 14.00 Sångmöte vid Österö Uf-lokal. Medv. Hans Boije, Martin                                                                Klemets, Delilakören m.fl.

Tisdag 31.5 kl. 18.00 Bibel och bön.

Juni

Söndag 5.6 kl. 17.00 Vi är inbjudna till Sion, Vasa, för att fira pingsten 2022. Predikan Patrik                                         Hellström.

Söndag 5.6 kl. 18.00 Lovsångskväll i Maxmo fh.

Onsdag 8.6 kl. 18.00 Bibel och bön.

Juli

Sommarkonferensen vid Norrvalla, Vörå (fredag-söndag)1-3.7.2022

Söndag 3.7 kl. 18.00 Lovsångskväll i Maxmo fh.

Augusti